Chassaigne Servey Christine

Chassaigne-Servey Christine

Christine Chassaigne-Servey est enseignante à l’EM Strasbourg, Laboratoire LaRGE